Pels-D'Hondt Orgelbouw b.v.b.a.
Dorp 73
B-2230 Herselt - België
Telefoon: 014 54 46 58
mail: info@pels.be
KADOC-plaatsingslijst archief Gerard D’Hondt

1. Archief van voorgangers: Leonard Drijvers en Jean-Baptist D’Hondt

1.1. Leonard Drijvers

1. Dagboek, aantekeningenregister over werkzaamheden en uitgevoerde betalingen en ontvangsten, opgemaakt door orgelmaker Leonard Drijvers, later verdergezet door Jean-Baptist (Tist) D’Hondt. 1871-1896. 1 deel.

2. Bestekken voor orgelwerken in de parochiekerk van Herselt en in de abdijkerk van Soleilmont, opgemaakt door Leonard Drijvers. [19de eeuw]. 1 omslag.

1.2. Jean-Baptist D’Hondt

---. Dagboek, aantekeningenregister over werkzaamheden en uitgevoerde betalingen en ontvangsten, door orgelmaker Leonard Drijvers, later verdergezet door Jean-Baptist (Tist) D’Hondt. 1871-1896. 1 deel.

3. Prospectus van de gebroeders D’Hondt, orgelmakers in Wolfsdonk. 1895. 1 omslag.

4. Brievenboek van Jean-Baptist D’Hondt. 1896. 1 deel.

5. Dagboek, aantekeningenregister over werkzaamheden en uitgevoerde betalingen en ontvangsten, opgemaakt door Jean-Baptist D’Hondt. 1902-1910. 1 deel.

6. Dagboek, aantekeningenregister over werkzaamheden en uitgevoerde betalingen en ontvangsten, opgemaakt door Jean-Baptist D’Hondt. 1911-1925. 1 deel.

7. Stukken betreffende de contacten van Jean-Baptist D’Hondt met de firma Auguste Laukhuff. 1912-1935. 1 omslag.

8. Dagboek, aantekeningenregister over werkzaamheden en uitgevoerde betalingen en ontvangsten, opgemaakt door Jean-Baptist D’Hondt. 1927-1928. 1 deel.

9. Bestek, opgemaakt door Jean-Baptist D’Hondt. 1941. 1 omslag.

2. Archief van Gerard D’Hondt

2.1. Stukken van algemene aard

10. Lijfrenteboekjes. 1906-1918. 2 stukken.

11. Brievenboek. 1926-1927. 1 deel.

12. Loonboekjes van Gerard D’Hondt, werkzaam bij Joseph Stevens, kerkorgelmaker in Duffel. 1935-1936. 2 stukken.

13. Stukken betreffende de boomkap. 1942-1944. 1 omslag.

14. Dossier Pensioen echtpaar D’Hondt-Van Dingenen. 1945-1975. 1 omslag.

15. Stukken betreffende de Gilde der Orgelbouwers. 1948. 1 omslag.

16. Briefwisseling met A.R. Janssens, architect. 1949. 1 omslag.

17. Stukken betreffende de Commissie Orgelbouwers van de Nationale Commissie van Kunstambachten en - Industrieën. 1951. 1 omslag.

18. Stukken (leerprogramma’s, examenvragen) betreffende de beroepsopleiding tot orgelmaker. 1952-1961. 1 omslag.

19. Aankoop van huishoudelijke toestellen. 1957-1959. 1 omslag.

20. Tekening van het front van de orgelconstructie Civitas Dei, Expo Brussel ’58. 1958. 1 stuk.

21. Dossier Verzekering en Auto. 1958-1962. 1 omslag.

22. Stukken betreffende de viering van de 60ste verjaardag van kanunnik Jules Vyverman, directeur van het Hoger Instituut voor Kerkmuziek, en de aanbieding van een Liber Amicorum. 1959. 1 omslag.

23. Persknipsels betreffende het orgelwezen. Jaren 1950. 1 omslag.

24. Diverse catalogi en prospectussen van orgelbouwers en -restaurateurs. Jaren 1950. 1 omslag.

25. Stukken in verband met orgelconcours, -wedstrijden, -festivals en -congressen. Jaren 1950. 1 omslag.

26. Blanco briefpapier en -omslagen. [Jaren 1950]. 1 omslag.

27. Diverse stukken betreffende de geschiedenis van het orgelbouwersgeslacht D’Hondt. Vanaf jaren 1960. 1 omslag.

28. Brochures inwijdingen van orgels. 20ste eeuw. ..omslagen.

29. Orgelpartituur, door E(rnest). D’Hondt. Z.d. 1 stuk.

2.2. Stukken van bijzondere aard

2.2.1. Administratie betreffende de opdrachten

2.2.1.1. Algemeen

30. Schriftje met technische aantekeningen over orgelonderdelen en orgelplans. Ca. 1928. 1 stuk.

31. Stukken betreffende orgel- en pianorestauraties voor particulieren. Jaren 1950. 1 omslag.

32. Dossier Unit-Orgels (o.a. Sanderusstraat Antwerpen, Goddelijk Kind Jezus Turnhout). 1952-1955. 1 omslag.

33. Dossier Orgelpijpen. Jaren 1950. 1 omslag.

34. Schetsenboek, met technische aantekeningen. [Jaren 1950]. 1 deel.

35. Diverse stukken. 20ste eeuw. 1 omslag.

2.2.1.2. Brieven- en dagboeken

36. Dagboek, aantekeningenregister over werkzaamheden en uitgevoerde betalingen en ontvangsten, opgemaakt door Gerard D’Hondt. 1936-1947. 1 deel.

37. Dagboek, aantekeningenregister over werkzaamheden en uitgevoerde betalingen en ontvangsten, opgemaakt door Gerard D’Hondt. 1936-1937; 1947-1956. 1 deel.

38-57. Brieven- en aantekeningenregisters. 1936-1959. 14 delen.

38. april 1936 - augustus 1937.

39. juli 1937 - juli 1938.

40. mei 1939 - maart 1940.

41. april 1940 - juni 1942.

42. juni 1942 - december 1943.

43. november 1945 - augustus 1946.

44. oktober 1946 - december 1946.

45. december 1946 - juni 1947.

46. juni 1947 - december 1947.

47. april 1949 - februari 1950.

48. februari 1950 - juni 1950.

49. februari 1951 - juni 1952.

50. juni 1952 - november 1953.

51. november 1953 - november 1954.

52. augustus 1957 - februari 1959.

53. Dagboek, aantekeningenregister over werkzaamheden en uitgevoerde betalingen en ontvangsten, opgemaakt door Gerard D’Hondt.1956-1962. 1 deel.

54. Aantekeningenregister van Karel Hendrickx, arbeider. 1959-1961. 1 deel.

55. Notitieboekje Boutersem, Jodoigne, Dessel, Sint-Rochus Deurne. Jaren 1950. 1 deel.

56. Notitieschriftje. Jaren 1950. 1 stuk.

57. Diverse schetsen, tekeningen van kerkorgels. Jaren 1950. 1 omslag.

2.2.1.3. Projectdossiers

58-426. Projectdossiers met briefwisseling, bestekken en technische schema’s en aantekeningen.

58. Achterbroek-Kalmthout (O.-L.-Vrouw). 1953.

59. Achter-Olen (O.-L.-Vrouw). 1960.

60. Alken (Sint-Aldegondis). 1954.

61. Alsemberg (Kapelanij Ten Broek). 1960.

62. Alsemberg (O.-L.-Vrouw). 1956-1959.

63. Althoeselt. 1953-1956.

64. Anderlecht (Sint-Pieter en Sint-Guido). 1953-1954; 1958.

65. Antwerpen (Koninklijke Vlaamse Opera). 1953.

66. Antwerpen (Stadsfeestzaal Meir). 1950-1953.

67. Antwerpen (Krijgsgasthuis). 1953.

68. Antwerpen-Oosterweel. 1949-1960.

69. Antwerpen (Norwegian Seamen’s Church). 1945; 1951-1953.

70. Antwerpen (Sint-Amandus). 1947; 1952; 1956 .

71. Antwerpen (Sint-Carolus). 1949-1961.

72. Antwerpen (Sint-Jacob). 1945-1954.

73. Antwerpen (Sint-Walburgis). 1938-1957.

74. Antwerpen-Dam (Sint-Lambertus). 1960-1962.

75. Antwerpen (Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium). 1949-1951; 1953-1961.

76. Antwerpen (Sint-Jozef). 1959-1961.

77. Antwerpen (O.-L.-Vrouwekathedraal). 1945-1959.

78. Antwerpen (Stuivenbergziekenhuis). 1958-1959.

Muizen (Sint-Lambertus). 1961-1963.

79. Antwerpen (Protestantse Kerk). 1957-1958.

80. Antwerpen (Sint-Elisabethgasthuis). 1953-1960.

81. Antwerpen (Sint-Eligius). 1960.

82. Antwerpen (O.-L.-Vrouwecollege). 1954.

83. Antwerpen (Christus Koning). 1957.

84. Antwerpen (Sint-Camillus Gesticht, Gasthuiszusters). 1953.

85. Antwerpen-Kiel (Sint-Catharina). 1956-1959.

86. Antwerpen (Sint-Augustinus). 1954.

87. Antwerpen (Sint-Norbertus). 1953.

88. Antwerpen (Technische scholen). 1950.

89. Antwerpen (H.-Hartlyceum, Zusters van het H. Hart). 1960.

90. Antwerpen (Jezuïeten). 1953.

91. Antwerpen (Dierentuin). 1959.

92. Antwerpen (Gevangenis). 1944; 1952; 1957-1960.

93. Arendonk (O.-L.-Vrouw). 1958.

94. Arendonk (Franciscanessen). 1948.

95. Assent. 1953.

96. Averbode (Abdij Norbertijnen). 1942; 1946-1957.

97. Baal. 1955.

98. Baarle-Hertog (Sint-Remigius). 1950-1953.

99. Balen-Neet (Sint-Andries). 1950.

100. Balen-Wezel (Sint-Jozef). 1939-1941; 1952-1953.

101. Beernem (Psychiatrische Instelling Sint-Amandus, Broeders van Liefde). 1958-1960.

102. Beerse (Sint-Lambertus). 1950-1960.

103. Beersel (Sint-Remigius). 1953.

104. Begijnendijk. 1952-1955; 1958.

105. Berbroek. 1959.

106. Berchem (H. Theresia). 1954-1957.

Berchem (H. Sacrament). 1960.

107. Berchem (Sint-Willibrordus). 1955-1961.

108. Berchem (Instituut Dames de Marie). 1958-1961.

109. Berchem (Sint-Stanislas Instituut). 1959.

110. Berchem (Sint-Hubertus). 1954.

111. Berchem (H. Drievuldigheid). 1954; 1959.

112. Berg-Kampenhout (Sint-Servatius). 1948.

113. Beringen (Sint-Pietersbanden). 1961-1962.

114. Berlaar (Sint-Rumoldus). 1952; 1956.

115. Betekom (Sint-Laurentius). 1955-1956.

116. Bevel (O.-L.-Vrouw Hemelvaart). 1959.

117. Beveren-Roeselare (H. Kruisvinding). 1950-1959.

118. Beverlo (Sint-Lambertus). 1959-1960.

119. Bierbeek (Sint-Hilarius). 1957.

120. Bilzen (H. Mauritius en Gezellen)[1]. 1955-1957.

121. Binderveld (Sint-Jan-Baptist). 1958.

122. Blauberg. 1961.

123. Boechout (Sint-Bavo). 1961-1962.

124. Boechout (Broeders Alexianen). 1959.

125. Boekt-Zolder (H.-Hart). 1958.

126. Boncelles. 1960.

127. Boom (Sint-Catharina). 1954-1956.

128. Boorsem. 1951.

129. Boortmeerbeek (Sint-Antonius). 1956-1957.

130. Borgerhout (H. Familie). 1950-1955.

131. Borgerhout (Missionarissen van het H. Hart). 1954-1956.

132. Borgerhout (Sint-Jan). 1956-1959.

133. Borgerhout (Sint-Anna). 1949.

134 Bornem (Abdij Cisterciënzers). 1947.

135. Boutersem (Sint-Ceciliakring). 1948.

136. Boutersem. 1959.

137. Bouwel (O.-L.-Vrouw). 1955.

138. Brasschaat (Maria-ter-Heide). 1948-1955.

139. Brasschaat (Sint-Antonius). 1948.

140. Brussel (N.D. du Finistère). 1948.

141. Brussel (Koninklijk Muziekconservatorium). 1958.

142. Brussel (Konventuelen). 1960.

143. Brussel (Sint-Rochus). 1945.

144. Budingen (Sint-Cyriacus). 1959-1961.

145. Bunsbeek. 1951-1952.

146. Cortil-Noirmont (O.-L.-Vrouw). 1941-1942.

147. Dessel (Sint-Niklaas). 1949.

148. Deurne (Sint-Fredegandus). 1951.

149. Deurne-Noord (O.-L.-Vrouw Altijddurende Bijstand). 1947.

150. Deurne-Zuid (Sint-Jozef). 1956-1959.

151. Deurne-Zuid (Sint-Rochus). 1948-1950; 1955-1959.

152. Diest (Sint-Sulpitius). 1953; 1961.

153. Doel. 1958-1959.

154. Dongelberg (Saint-Laurent). 1958; 1962.

155. Doornik (Saint-Brice). 1959.

156. Drieslinter. 1954.

157. Durmen-Zele. 1945.

158. Dworp (Sint-Gurik). 1952.

159. Eben-Emael. 1956.

160. Edegem (Sint-Jozef). Z.d.

161. Eindhout-Laakdal (Sint-Lambertus). 1944-1960.

162. Ekeren-Donk. 1948-1949.

163. Ekeren-Kapellen (O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen). 1954-1955.

Eksel. 1945.

164. Elsene (Sint-Adrianus). 1957.

165. Engelsmanshoven. 1954.

166. Erps (Sint-Amandus). 1959-1961.

Sint-Pieters-Lille. 1959.

Erps-Kwerps (Dienstmaagden van Maria). 1961.

167. Essenbeek-Halle (HH. Jozef en Franciscus). 1957-1961.

168. Evere (Sint-Vincentius). 1953.

169. Eupen (Universitair Sanatorium). 1950.

170. Geel (Gasthuis). 1956.

171. Geel (Sint-Amandus). 1923.

172. Geel (Sint-Dymphna). 1960-1961.

173. Genk (Sint-Martinus). 1953.

174. Gent (Sint-Niklaas). 1939-1946.

175. Gentinnes (Sainte-Gertrude). 1941.

176. Gestel (Sint-Lambertus). 1949.

177. Gierle (O.-L.-Vrouw). 1956.

178. Goedsenhoven (Sint-Laurentius). 1955-1956.

179. Grobbendonk (Sint-Lambertus). 1949.

180. Groot-Bijgaarden (H. Familie). 1951.

Mechelen (H.-Hart). 1952-1953.

181. Haacht (Sint-Remigius). 1951.

182. Halen. 1949.

183. Hamme (Sint-Anna). 1945.

184. Hamont (Ursulinen). 1956.

185. Hamont (Sint-Laurentius). 1947; 1954.

186. Haren (SInt-Elisabeth). 1955.

187. Hasselt (H.-Hart). 1957; 1960-1961.

188. Hasselt (KIDS, Fraters van Tilburg). 1962.

189. Hasselt (Limburgse Orgelschool). 1950-1957.

190. Heers (Sint-Martinus). 1954.

191. Heffen (Sint-Amandus). 1960.

192. Heist-op-de-Berg (Sint-Lambertus). 1902; 1950; 1958 .

193. Heist-op-de-Berg (Muziekschool). 1950-1952.

194. Heppen. 1959.

195. Herent (O.-L.-Vrouw). 1953.

196. Herentals (Sint-Waltrudis). 1955-1961.

197. Herentals (Rijksmiddelbare school). 1950.

198. Herk-de-Stad (Sint-Martinus). 1937-1938; 1953; 1961.

199. Hermée. 1951.

200. Heverlee (Norbertijnen, abdij van ‘t Park). 1941; 1948.

201. Heverlee (Sint-Lambertus). 1954.

202. Heusden-Berkenbos (Sint-Valentinus, Minderbroeders). 1958-1961.

Ravels (Sint-Servatius). 1958-1963.

203. Hoboken (H.-Hart). 1955-1956.

204. Hoboken (Sint-Jozef). 1955-1959.

205. Hoboken (Godsgasthuis). 1951.

206. Hoboken (O.-L.-Vrouw). 1952-1958.

207. Hoegaarden. 1950-1952.

208. Hogen-Geetbets (O.-L.-Vrouw van Vrede). 1961-1963.

Korspel-Beverlo (H.-Hart). 1960.

Mechelen (Grootseminarie). 1954.

209. Hoogstraten (Sint-Catharina). 1956-1958.

210. Hoogstraten (Klein-Seminarie). 1954-1955.

211. Hoogstraten (Begijnhof). 1956.

212. Hoogstraten (Penitentiair Schoolcentrum). 1960.

213. Hombeek (Sint-Martinus). 1957-1958.

214. Hove. 1955.

215. Huizingen (Sint-Jan-de-Doper). 1953.

216. Huldenberg (O.-L.-Vrouw). 1952.

217. Hulshout. 1929; 1959.

218. Hulsen (Sint-Hubertus). 1961.

219. Ieper (Sint-Maarten). 1930.

220. Jette (O.-L.-Vrouw van Lourdes). 1949-1950.

221. Jezus-Eik. 1947.

222. Kaggevinne (Sint-Jan Berchmans). 1952.

223. Kalmthout-Nieuwmoer (O.-L.-Vrouw). 1948.

224. Kampenhout-Relst (Sint-Jozef). 1951; 1959.

225. Kapelle-op-de-Bos. 1943; 1959.

226. Kapellen (Sint-Jacobus). 1958.

227. Kasterlee. 1950.

228. Kessel (Sint-Salvator). 1949.

229. Koekelberg (Nationale Basiliek van het H. Hart). 1951.

230. Koningshooikt (Sint-Jan Evangelist). 1953.

231. Kortenaken. 1957.

232. Kortenberg. 1949.

233. Kortrijk (Sint-Michiel). 1953.

234. Kumptich (Sint-Egidius). 1959.

235. Larum-Geel (O.-L.-Vrouw). 1953-1956.

236. Ledeberg (Sint-Livinus). 1948.

237. Leefdaal. 1956-1957.

238. Lembeek (Sint-Veronus). 1959-1960.

239. Leopoldsburg. 1955.

240. Leuven (Dominicanen). 1954-1956.

241. Leuven (Sint-Pieter). 1956.

242. Leuven (Sint-Gertrudis). 1951-1953.

243. Leuven (Gevangenis). 1951; 1961.

244. Leuven (Minderbroeders). 1938; 1958.

245. Leuven (Broeders van Liefde). 1961.

246. Lichtaart. 1954-1955.

247. Lier (H. Familie). 1952.

248. Lier (Sint-Gummarus). 1949.

249. Lier (Dominicanen). 1952.

250. Limal (Saint-Martin). 1950-1951.

251. Linkhout. 1953.

252. Lommel (Sint-Pietersbanden). 1959-1962.

253. Lommel-Werkplaatsen (Christus Koning-college, Kapucijnen). 1952.

254. Lommel-Werkplaatsen (Sint-Barbara). 1953.

255. Lovenjoel. 1954.

256. Lubbeek (Sint-Martinus). 1959.

257. Luik (Saint-Denis). 1949.

258. Luik (Sainte-Véronique). 1959.

259. Lummen (Instituut Sint-Ferdinand, Broeders van Liefde). 1949-1951.

260. Lummen. 1951.

261. Machelen (Sint-Gertrudis). 1948-1953.

262. Malderen. 1945.

263. Massenhoven (Sint-Stefaan). 1952-1958.

264. Mechelen (O.-L.-Vrouw over de Dijle). 1954.

265. Mechelen (Sint-Jan Berchmans). 1943-1948.

266. Mechelen (H.-Catharina). 1957.

267. Mechelen (Sint-Jozefseminarie). 1956.

268. Mechelen (Bruul, Jezuïeten). 1958.

269. Mechelen (Klein-Seminarie). 1950-1951.

270. Mechelen (Scheppersinstituut). 1953-1957.

271. Meensel-Kiezegem. 1942; 1954.

272. Meer-Hoogstraten (O.-L.-V. Bezoeking). 1953; 1957-1958.

273. Meerbeek-Everberg (Sint-Antonius). 1958.

274. Meerhout (SintTrudo). 1948-1950.

275. Meerhout-Zittaart (Sint-Bavo). 1951-1954.

276. Meerle. 1955.

277. Meldert. 1955.

278. Melle (O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans). 1954-1956.

279. Melsbroek (Ursulinen). 1959.

280. Merelbeke (O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans). 1956-1958.

281. Merksem (Sint-Bartholomeus). 1949-1958.

282. Merksplas (Sint-Willibrordus). 1959-1961.

283. Merksplas (Strafinrichting). 1957-1958.

284. Minderhout. 1955.

285. Mol (Muziekschool). 1952.

286. Mol-Donk (Sint-Antonius). 1960.

287. Mol-Gompel. (O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen). 1960-1961.

288. Mol-Millegem (Sint-Odrada). 1949; 1961.

289. Mol (HH. Petrus en Paulus). 1937-1938; 1957-1961.

290. Molembais-Saint-Pierre. 1939.

291. Montenaken (Sint-Martinus, Kapel van de Steps). 1961-1962.

292. Mortsel (Sint-Amedeusgesticht, Broeders van Liefde). 1950.

293. Muizen (Sint-Lambertus). 1957-1961.

294. Nalinnes. 1958.

295. Nandrin. 1960.

296. Neerpelt-Grote Heide. 1958-1959.

297. Neerpelt (College). 1959-1960.

298. Neerpelt (Norbertinessen). 1947-1953.

299. Neervelp. 1951.

300. Nijlen (O.-L.-Vrouw, Paters van de H. Geest). 1959.

301. Nijlen (Sint-Willibrordus). 1958-1960.

302. Nijvel (Saint-Sépulchre et Paul). 1955-1960.

303. Nossegem (Sint-Lambertus). 1953-1959.

304. Oelegem. 1960.

305. Oetingen. 1952.

306. Oevel. 1922.

307. Olen (Sint-Martinus). 1961

Herselt (Sint-Servatius). 1950; 1961.

308. Olen (Sint-Jozef). 1955.

309. Olmen (Sint-Willibrordus). 1953-1954.

310. Oorbeek. 1950.

311. Oostakker (Basiliek van O.-L.-Vrouw). 1952-1955.

312. Oostham (O.-L.-Vrouw). 1959-1961.

313. Oostveld-Oedelem. 1941.

314. Oplinter (Sint-Genoveva). 1948; 1951-1952.

315. Opvelp. 1954.

316. Overbroek. 1959.

317. Overijse (Sint-Martinus). 1957-1958.

318. Overijse-Maleizen. 1957-1958.

319. Overijse-Terlanen. 1958.

320. Overlaar-Hoegaarden (Sint-Lambertus). 1957-1962.

321. Overpelt-Fabriek (Sint-Jozef). 1958-1959.

322. Pamel-Ledeberg (Sint-Apollonia). 1958-1959.

323. Pepingen. 1957.

324. Perk (Sint-Niklaas). 1958-1961.

325. Pijpelheide-Booischot. 1958-1959.

Turnhout (Minderbroeders). 1958.

326. Poederlee. 1948.

327. Poppel. 1943; 1951 .

328. Prosperpolder-Kieldrecht (Sint-Engelbertus). 1957.

329. Pulderbos. 1945.

330. Racour. 1956.

331. Racour

Sart-lez-Spa (Sint-Lambertus);

Geistingen-Ophoven;

Burdinne;

Juslenville Theux; Waremme. 1952-1956.

332. Ramsel (Sint-Hubertus). 1950-1951.

333. Ranst (Sint-Pancratius). 1960.

334. Ravels (Sint-Servatius). 1958.

335. Retie (Sint-Maarten). 1954-1961.

336. Rijkevorsel (Sint-Willibrordus). 1959-1960.

337. Rijmenam (Sint-Martinus). 1955.

338. Rotselaar (Sint-Pieter). 1959.

339. Ruisbroek (O.-L.-Vrouw). 1954.

340. Rummen. 1956.

341. Rumst (Sint-Pieter). 1959-1961.

342. Rutten. 1951.

343. Saint-Géry. 1940-1943.

344. Salzinnes (Saint-Julienne). 1959.

345. Schaarbeek (Sainte-Alice). 1955-1957.

346. Schaarbeek (Sint-Suzanna). 1960.

347. Schaarbeek (H. Familie). 1956-1958.

348. Schaarbeek (Minderbroeders). 1959-1960.

349. Schaffen. 1950.

350. Scherpenheuvel (O.-L.-Vrouwebasiliek). 1957-1960.

351. Scheut-Anderlecht (Sint-Vincentius à Paulo). 1961.

352. Schoonbroek-Oud-Turnhout (Sint-Job). 1955.

353. Schoten (Sint-Cordula). 1954.

354. Schoten-Koningshof (O.-L.-Vrouw Allerheiligen). 1949.

355. Schriek (Sint-Jan-Baptist). 1953.

356. Serskamp. 1957-1958.

357. Sinaai-Waas (Minderbroeders). 1957.

358. Sint-Denijs-Westrem (Don Bosco Instituut). 1948; 1961.

359. Sint-Genesius-Rode. 1955.

360. Sint-Huibrechts-Lille (Sint-Hubertus). 1957.

361. Sint-Job-in-‘t-Goor (Sint-Job). 1951-1959.

362. Sint-Joris-Winge. 1944-1945.

363. Sint-Katelijne-Waver (Passionisten). 1954.

364. Sint-Lambrechts-Woluwe. 1920; 1961.

365. Sint-Maria-Aalter (O.-L.-Vrouw, Hulp der Christenen). 1954.

366. Sint-Pieters-Rode. 1955.

367. Stabroek (H.-Catharina). 1959-1960.

368. Terbank-Heverlee (Onbevlekt Hart van Maria). 1956.

369. Terlanen (Sint-Michiel). 1957.

370. Tessenderlo (Sint-Martinus). 1953-1955.

371. Tienen (Dominicanen). 1945-1952.

372. Tienen (Grauwzusters H.-Hart Kliniek). 1945-1947.

373. Tienen (H.-Hart). 1953-1954.

374. Tienen (Sint-Pieter). 1953.

375. Tienen (Sint-Germanus). 1953-1962.

376. Tienen (O.-L.-Vrouw ten Poel). 1955.

377. Tielt (Sint-Martinus). 1947-1948.

378. Tongerlo (Norbertijnen). 1952.

379. Tremelo (Paters HH. Harten). 1954.

380. Turnhout (Begijnhof). 1952-1953.

381. Turnhout (Jezuïeten). 1951-1960.

382. Turnhout (Kanunnikessen van het H.-Graf). 1957-1959.

383. Turnhout (Sint-Victor Instituut, Broeders van Liefde). 1954-1955.

384. Turnhout (Sint-Pieter). 1958.

385. Vaalbeek (Minderbroeders). 1959-1961.

386. Valaar-Wilrijk (Sint-Jan Evangelist). 1959.

387. Verviers (Saint-Joseph). 1936.

388. Veulen, (O.-L.-Vrouw Hemelvaart). 1954.

389. Villers-la-Ville. Z.d.

390. Vlierbeek. 1954.

391. Vorst (Sint-Niklaas). 1956.

392. Vosselaar. 1952-1957.

393. Voortkapel. 1937.

394. Walem (O.-L.-Vrouw). 1957.

395. Walhain-Saint-Paul (O.-L.-Vrouw). 1960.

396. Wanne. 1957.

397. Wechelderzande. 1948-1952.

398. Weelde (Sint-Michel). 1952; 1958.

399. Wellen. 1953.

400. Werchter (Sint-Jan Baptist). 1952.

401. Westerlo (Sint-Lambertus). 1951-1955.

402. Westmeerbeek. 1939-1946

403. Wever. 1947.

404. Wezemaal (Sint-Maarten). 1955-1958.

405. Wezembeek-Oppem (Passionisten). 1952.

406 Wildert-Essen (Sint-jan Baptist). 1961.

407. Wilrijk (H. Rozenkrans). 1958.

408. Wilrijk (Sint-Bavo). 1959.

409. Wilsele (Sint-Martinus). 1948; 1956.

410. Winksele-Putkapel (Sint-Agatha). 1953-1961.

411. Wommersom (Sint-Kwinten). 1959.

Kanunnik J. Vyverman. 1959.

Zellik (Sint-Bavo). 1958-1959.

Heultje-Westerlo (H. Carolus Borromeüs). 1958-1962.

412. Wuustwezel (O.-L.-Vrouw). 1957.

413. Zammel (Sint-Laurentius).

414. Zepperen (Sint-Genoveva). 1961.

415. Zemst-Laar. 1957.

416. Zuun (Sint-Lutgardis). 1948-1949.

Tangissart-la Roche. 1950.

417. Zandvliet (Sint-Gertrudis). 1954.

418. Zandhoven (Sint-Amelberga). 1939-1956.

419. Zele. Z.d.

420. Zelzate (Broeders van Liefde). 1955-1956.

421. Zoersel (Sint-Elisabeth). 1958-1959.

422. Zolder (Sint-Vincentius en Sint-Hubertus). 1956.

423. Zondereigen-Merksplas (H. Rumoldus). 1950-1954.

424. Zoutleeuw (Sint-Leonardus). [1920]; 1941; 1960.

425. Zoutleeuw (Gasthuis, Grauwzusters). 1958.

426. Zutendaal. 1960.

2.2.1.4. Groene Cahiers

427-449. Groene Cahiers, schriftjes met aantekeningen van Gerard D’Hondt over uitgevoerde werkzaamheden, transcripties van brieven, kattebelletjes, technische aantekeningen, enz. Jaren 1950. 23 omslagen.

427. - Racour, Overijse, Heusden-Berkenbos, Maleizen

- Broechem, Sint-Lambertus Antwerpen, Klein Seminarie Mechelen,

- Mol

- Hoegaarden, Schoonbroek

- Sint-Fredegandus Deurne,

- Ukkel, O.-L.-Vrouw van Smarten Merksem

428. - Kristus Koning Antwerpen

- H.-Graf Turnhout, Alken

- Sint-Bartolomeus Merksem

- Oostham

- Burdinne

- Waremme

429. - Sint-Pieter Lommel, Runkelen

- O.-L.-Vrouw Onbevlekt Gompel

- Sint-Rochus Deurne, Wuustwezel

- Jezuïeten Bruul Mechelen, Zoersel,

- Zolder

- Achterbroek-Kalmthout

430. - Haasrode, Koningshof Schoten, Conservatorium Antwerpen, Sint-Anna Borgerhout, Maria-ter-Heide Brasschaat, Zandhoven

- Ravels, H. Familie Brasschaat, Ursulinen Wilrijk, Sint-Antonius Brasschaat,

- Saint-Adrien Elsene

- Herselt

- Heverlee, Bouwel

- Meldert

431. - H.Sacrament Berchem

- H. Theresia Berchem, Pijpelheide

- H. Familie Borgerhout, Sint-Philippus Schoten, Zondereigen

- Zelzate Broeders van Liefde, Beernem Broeders van Liefde

- Goetsenhoven, H.-Hart Tienen, Werchter

- Meerhout, Zittaart

432. - Larum

- Beerse, Meer

- Sint-Aleydis Brussel, Sint-Rochus Deurne

- Hogen-Geetbets

- Korspel-Beverlo, Schoolcentrum Kolonie Hoogstraten, H.-Hart Hasselt

- Groot Seminarie Mechelen

433. - Onbevlekt Hart van Maria Terbank-Heverlee

- Oetingen, Weelde

- Eksel, Eben-Emael

- Zammel, Lichtaart

- Rotselaar Montfortanen, Sint-Willibrordus Berchem, Sint-Victor Turnhout, Begijnendijk, Sint-Jozef Hoboken

- Kwaadmechelen, Abdij Averbode

434. - Bel, Abdij Averbode, Brasschaat College, Miskom, Meensel-Kiezegem, Kiel

- Machelen, H.-Hart Mechelen, Haacht

- Sint-Amandus Antwerpen

- Turnhout Jezuïeten

- Rummen, H.-Catharina Boom, Rijmenam

- Zandhoven

435. - Sint-Jacob Antwerpen

- Boorsem, Basiliek Koekelberg

- Heultje, Sint-Lambertus Beverlo

- Grote Heide Neerpelt

- Dames van Maria Berchem, Sint-Jacobus Kapellen

- Sint-Pieter Leuven

436. - Sint-Gummarus Lier

- Beerzel

- Sint-Sulpitius Diest

- Gevangenis Sint-Gillis, Leuven Broeders van Liefde

- Millegem

- Willebringen, Putkapel, Berg-Kampenhout

437. - Jette, Oosterweel, Kessel, Gestel

- Sint-Willibrordus Nijlen, O.-L.-Vrouw Nijlen

- Olmen, Beerzel, Genk, Zemst-Laar

- Lummen, Gent, Conservatorium

- Erps-Kwerps Dienstmaagden van Maria

- Orgelschool Hasselt, Oplinter, Neervelp, Berlaar, Balen-Neet, Lille

438. - Sint-Jozef Overpelt-Fabriek, Booischot

- Zoutleeuw, Olen Engelse basis

- Hove, Betekom, Klein Seminarie Hoogstraten, Begijnhof Turnhout, H.-Hart Hoboken

- H.-Hart Mechelen, Sint-Katelijne-Waver Passionisten, Klein Seminarie Mechelen

- Antwerpen Dierentuin

- Tessenderlo, Mechelen Scheppersinstituut

439. - Antwerpen Koninklijke Vlaamse Opera, Antwerpen Sint-Camillus

- Hasselt Limburgse Orgelschool, Zevendonk, Saint-Denis Luik, Rutten

- Vaalbeek Minderbroeders, Althoeselt, Sint-Albertus Muizen, Sint-Norbertus Antwerpen

- Drieslinter, Engelmanshoven, Kaggevinne, Minderhout

- Leuven Dominicanen, Kortenberg

440. - Poppel, Balen-Wezel, Zevendonk

- Lembeek, Relst-Kampenhout

- Budingen, Antwerpen Sint-Jozef, Stabroek

- Tienen Domicanen, Meerle

- Sint-Pieters-Lille

- Cinema Plaza Brussel, Gesu Brussel, Koninklijk Muziekconservatorium Brussel.

441. - Halen, Blauberg-Herselt

- Schriek, Vlierbeek, Goffontaine

- Wilsele Sint-Martinus, Leuven Dominicanen

- Zuun

- Sint-Albertus Muizen, Hove

- Sint-Gummarus Tienen, Rummen

442. - Wommersom, Overbroek

- Zellik, Essen, Relst-Kampenhout

- Herk-de-Stad, Linkhout

- Gasthuis Grauwzusters Zoutleeuw, Leuven Minderbroeders, Dongelberg, Turnhout Minderbroeders

- Oostakker, Alkmaar

- Hamont

443. - Zepperen, Klein Seminarie Sint-Truiden, Montenaken, Kapel van ‘t Steps Montenaken

- Sint-Rumoldus Berlaar, Gent Jezuïeten

- Opvelp, Achter-Olen, Sint-Elisabeth Haren

- Terlanen, Lange Winkelstraat Antwerpen, Ravels

- Lummen, Beerse, H.-Familie Lier, Bunsbeek, Limal

- Hombeek, Doel, Sint-Jozef Deurne, Baudé Brussel

444. - Ophoven-Geistingen, Messelbroek, Sint-Pieters-Rode, Vosselaar

- Hever, Hoksem, Herent

- Kortenaken

- Nossegem, Sint-Egidius Kumptich, Schaarbeek Minderbroeders

- Overlaar-Hoegaarden, Sint-Huibrechts-Lille

- Vorst-Meerlaar, Gierle, Klein-Vorst

445. - Heist-Goor, Itegem

- Abdij Norbertijnen Tongerlo, H. Rozenkrans Wilrijk, Arendonk

- Heist-op-de-Berg, O.-L.-Vrouw Hoboken

- Baarle-Hertog

- Ramsel

- Zilverhoek-Ekeren

446. - Beringen

- Rijkevorsel, Bel

- Sint-Walburgis Antwerpen

- Sint-Job-in-‘t-Goor, Hoboken Gasthuis, Feestzaal Antwerpen, Technische Scholen Antwerpen, Begijnhof Turnhout

- Machelen

- Binderveld, Perk, Hulsen

447. - Huizingen, Heers, Veulen, Assent

- Wellen, H.-Familie Helmet, H.-Hart Hasselt

- Ranst, Brussel Conventuelen

- Zutendaal, Leuven Latijns-Amerikaans College, Walhain Saint-Paul

- Antwerpen Jezuïeten, Watelet

- Neerpelt Sint-Hubertuscollege

448. - Salonorgel Deckers, Pijpelheide

- Herentals

- Scherpenheuvel

- Sint-Dymphna Geel, Alkmaar

- Kapelanij Ten Broek Alsemberg, Scheut-Anderlecht

- H. Rozenkranskapel Antwerpen, O.-L.-Vrouw Antwerpen, Sint-Jan Valaar

449. - Turnhout Jezuïeten, Turnhout Sint-Victor

- Rumst

- Sint-Dymphna Geel, Eindhout

- Apostolinnen Antwerpen Ursulinen Wilrijk, Wezemaal, Oplinter

- Ledeberg, Olen, H.-Hart Hoboken, Sint-Jacob Antwerpen, Ekeren, Spalbeek, Bornem Cisterciënzers

2.2.1.5. Bestekschriftjes

450-456. Bestekschriftjes, kladversies van bestekken en uitgaande brieven, door Gerard D’Hondt. Jaren 1950. 7 omslagen.

450. - Grinde Tienen, Balen-Wezel, Voortkapel

- Wechelderzande, Brasschaat Sint-Antonius, Apostolinen Antwerpen, Notre-Dame du Finistère Brussel, Begijnhof Turnhout

- HH. Jozef en Franciscus Essenbeek, Sint-Michiel Terlanen, Sint-Joost Maleizen, Sint-Laurentius Zammel, Sint-Lambertus Heist-op-de-Berg, Booischoot, Leuven Minderbroeders, Gatshuis Grauwzusters Zoutleeuw, O.-L.-Vrouw Arendonk, H. Rozenkrans Wilrijk, Sint-Antonius Meerbeek-Everbeek, Doel, Protestantse Kerk Antwerpen

- Lummen, Centrale Gevangenis Leuven, Boorsem, Bunsbeek, O.-L.-Vrouw Antwerpen, Saint-Martin Limal

- Bornem Abdij Cisterciënzers, Mechelen Sint-Jozef Seminarie, Mol Gesticht, Olen, Kristus Koning Antwerpen

451. - Sint-Bavo Zittaart, Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen

- Baudé Brussel

- Nationale Basiliek van het H. Hart Koekelberg, Noorse Zeemanskerk Antwerpen, Sint-Lambertus Beerse

- Groot Seminarie Mechelen

- Sint-Agatha Putkapel Wilsele, Sint-Lutgardis Zuun, Koningshof Schoten, Sint-Servatius Berg Kampenhout, Sint-Lambertus Bel

- Sint-Gurik Dworp, Dominicanen Lier, Geistingen-Ophoven, O.-L.-Vrouw Hever, Sint-Remigius Beersel, Sint-Norbertus Antwerpen

452. - Sint-Martinus Rijmenam, Sint-Jozef Hoboken, Sint-Pieters-Rode, Sint-Rochus Deurne-Zuid, Baal, Sint-Amandus Antwerpen, Begijnhof Hoogstraten, Sint-Antonius Boortmeerbeek, O.-L.-Vrouw Alsemberg, O.-L.-Vrouw Gierle, O.-L.-Vrouw Wuustwezel

- Sint-Jacob Antwerpen, Sint-Denijs-Westrem Don Bosco

- Sint-Genoveva Oplinter, Kolonie Geel, Sint-Valentinus Poppel, Sint-Pieter Lille, Sint-Lambertus Westerlo

- Sint-Amelberga Zandhoven, Sint-Amandus Antwerpen, Sint-Michiel Weelde

- Ursulinen Melsbroek, Boutersem, Sint-Jozef Deurne Zuid, O.-L.-Vrouw Antwerpen, Sint-Pieter Meensel-Kiezegem, Sint-Amandus Heffen

453. - Sint-Jan Berchmans Kaggevinne, O.-L.-Vrouw Huldenberg, Heist-Goor, Sint-Barbara Lommel-Werkplaatsen, Sint-Paulus Antwerpen, Sint-Jan Baptist Schriek, Minderhout, Hoogstraten

- Jezuïeten Turnhout, Sint-Victor Instituut Turnhout, Sint-Jozef Balen-Wezel, Sint-Lambertus Nossegem

- Sint-Jan Baptist Werchter, H.-Hart Mechelen, Zemst-Laar, H. Drievuldigheid Berchem, Sint-Stefaan Massenhoven, Dominicanen Tienen, Sint-Jan de Doper Huizingen

- Sint-Jan Borgerhout, H. Familie Helmet Schaarbeek, Sint-Rumoldus Berlaar, Rummen, Sint-Gummarus Tienen, Sint-Niklaas Vorst, Kortenaken, Sint-Pieter Lille

- Wezenbeek-Oppem Passionisten, H. Familie Lier, Vosselaar, Basiliek Oostakker, Linkhout, Assent, Sint-Martinus Tessenderlo, Averbode Abdij Norbertijnen

454. - Meer, O.-L.-Vrouw Hoboken, Oetingen, Sint-Rumoldus Berlaar

- H.-Hart Tienen, Eksel, Eben-Emaal, Sint-Martinus Genk

- Mechelen Jezuïeten Bruul, Sint-Amandus Beernem Broeders van Liefde, Sint-Lambertus Beverlo, H. Carolus Borromeüs Heultje, Minderbroeders Turnhout, Sint-Jan Baptist Binderveld, Sint-Niklaas Perk, Broeders Alexianen Boechout, Sint-Bavo Wilrijk, Sint- Catharina Stabroek, Sint-Hubertuscollege Neerpelt, Zusters H.-Hart Antwerpen, Sint-Eligius Antwerpen, Sint-Martinus Wezemaal, Boechout, Halen

- Koninklijk Vlaams Muziekconservatorioum Antwerpen, O.-L.-Vrouw Walhain Saint-Paul, Sint-Pancratius Ranst, Sint-Leonardus Zoutleeuw, Sint-Jacobus Borsbeek, Blauberg

- H. Familie Lier, Sint-Camillus Gasthuiszusters Antwerpen, Hamont, Sint-Hubertus Berchem

- O.-L.-Vrouwecollege Antwerpen Jezuïeten, Klein Seminarie Hoogstraten, Lovenjoel, Abdij Vlierbeek

455. - Sint-Rochus Deurne-Zuid, Scheppersinstituut Mechelen, Sint-Martinus Hombeek, Strafinrichting Merksplas, Sint-Hilarius Bierbeek, O.-L.-Vrouwcollege Tienen, Kanunnikessen H. Graf Turnhout

- Sint-Martinus Lubbeek, Sint-Egidius Kumptich, Schaarbeek Minderbroeders, Sint-Jozef Antwerpen, Sint-Germanus Tienen

- Basiliek Oostakker, Sint-Jan Koningshooikt, O.-L.-Vrouw Larum, Sint-Willibrordus Olmen, Sint-Elisabethgasthuis Antwerpen, O.-L.- Vrouw Herent, Sint-Martinus Wezemaal

- Sint-Lambertus Woluwe, Sint-Margarita Tielen, Sint-Hubertus Hulsen, Sint-Niklaas Putte

- Huppaye, Hoegaarden, Mol

- Sint-Maarten Retie, Sint-Jozef Olen, Sint-Laurentius Zammel, Dominicanen Leuven, Sint-Augustinus Antwerpen, Lichtaart, Sint- Elisabeth Haren, Meerle

- Scheppersinstituut Mechelen, H. Familie Borgerhout, Sint-Martinus Heers, O.-L.-Vrouw Hemelvaart Veulen, Krijgshospitaal Berchem, Sint-Aldegondis Alken, O.-L.-Vrouw van het H. Hart Drieslinter, Engelmanshoven, Sint-Theresia Berchem, Opvelp, Rijke Klaren Brussel, O.-L.-Vrouw Ruisbroek, Meldert, O.-L.-Vrouw Achter-Olen, O.-L.-Vrouw Bouwel, Sint-Laurentius Hove, Sint-Job Schoonbeek

456. - Sint-Fredegandus Deurne, Sint-Gertrudis Leuven, Sint-Gertrudis Machelen

- O.-L.-Vrouw van Lourdes Jette, Saint-Denis Luik, Lummen Broeders van Liefde, Sint-Lambertus Gestel, Technische Scholen Antwerpen, O.-L.-Vrouw Ruisbroek, Rutten, Sint-Remigius Haacht, Sint-Gertrudis Machelen

- Sint-Hilarius Boutersem, Sint-Antonius Brasschaat, Sint-Denijs-Westrem Don Bosco, Sint-Rochus Deurne, Sint-Martinus Wilsele, Haasrode, Abdij Averbode, Sint-Andries Balen-Neet, H. Familie Brasschaat

- Sint-Jozef Antwerpen, O.-L.-Vrouw Pulderbos, Sint-Jacob Antwerpen, H.-Hart Ekeren, Ekeren-Donk, Steelen, Zele-Durmen, Sint- Rochus Brussel, Sint-Joris-Winge, Sint-Niklaas Gent, Wever, Jezus-Eik, Sint-Gertrudis Machelen, Lochristi

- Norske Sjömannssisjon, Sint-Anna Hamme, Sint-Amandus Malderen, Larum, Poppel, Apostelinnen Antwerpen

- Sint-Anna Borgerhout, Sint-Niklaas Morkhoven, Sint-Odrada Millegem, Sint-Salvator Kessel, Sint-Remigius Baarle-Hertog, H. Familie Borgerhout, Sint-Amedeus Instituut Mortsel Broeders van Liefde, Kasterlee, Herselt, Klein Seminarie Mechelen

2.2.1.6. Contacten met toeleveranciers

457. Briefwisseling met Maison Joseph Van Hemelryck. 1937-1956. 1 omslag.

458. Briefwisseling met J. Peters, elektriciteitswerken, uit Hoeselt. 1941-1942. 1 omslag.

459. Briefwisseling Prosper De Vries. 1943. 1 omslag.

460. Rekeningen en facturen van toeleveranciers. Jaren 1940-1960. 1 omslag.

461. Dossier Maurice Perrot (Meidinger). 1950-1957. 1 omslag.

462. Stukken betreffende de contacten van Gerard D’Hondt met Jacques Stinkens, orgelpijpenmaker. 1954-1961. 2 omslagen.

463. Briefwisseling met Paul Anneessens. 1954-1961. 1 omslag.

464. Stukken betreffende de contacten van Gerard D’Hondt met de firma Carll Giesecke. 1955-1961. 1 omslag.

465. Briefwisseling met E. Verschueren. 1955; 1961. 1 omslag.

466. Stukken betreffende de contacten van Gerard D’Hondt met de firma Auguste Laukhuff. Jaren 1950. 1 omslag.

467. Dossier Otto Heuss en Wilhelm Goege. 1960. 1 omslag.

2.2.2. Administratie betreffende het personeel

468. Documentatiedossier Sociale wetgeving (o.a. krantenknipsels, omzendbrieven Compensatiekas van de Christelijke Patroons, Sociaal Bureau). 1944-1955. 1 omslag.

469. Administratief dossier ‘Leercontracten Orgelmakers’. 1949-1961. 1 omslag.

470. Register met aantekeningen betreffende de gepresteerde werkuren van het personeel. 1956-1962. 1 deel.

471. Stukken betreffende de loonaanpassing van de werkgasten. 1958. 1 omslag.

2.2.3. Administratie betreffende de financiën

472. Financieel-technische dossiers (o.a. rekeningen, facturen, kwitanties, belastingadministratie, factuurboeken). 1948-1962. 12 omslagen.

472. 1948-1949.

473. 1950.

474. 1951-1952.

475. 1953.

476. 1954.

477. 1955.

478. 1956.

479. 1957.

480. 1958.

481. 1959.

482. 1960.

483. 1961-1962.

484. Administratieve stukken betreffende de belastingplicht. 1952-1961. 1 omslag.

485. Factuurboek. 1953-1963. 1 deel.

 

[1] Dit dossier bevat tevens een notitieschriftje met aantekeningen over het orgel van de Rijke Klaren van Brussel.

 

 

5. Dagboek, aantekeningenregister over werkzaamheden en uitgevoerde betalingen en ontvangsten, opgemaakt door Jean-Baptist D’Hondt. 1902-1910. 1 deel.

6. Dagboek, aantekeningenregister over werkzaamheden en uitgevoerde betalingen en ontvangsten, opgemaakt door Jean-Baptist D’Hondt. 1911-1925. 1 deel.

7. Stukken betreffende de contacten van Jean-Baptist D’Hondt met de firma Auguste Laukhuff. 1912-1935. 1 omslag.

8. Dagboek, aantekeningenregister over werkzaamheden en uitgevoerde betalingen en ontvangsten, opgemaakt door Jean-Baptist D’Hondt. 1927-1928. 1 deel.

9. Bestek, opgemaakt door Jean-Baptist D’Hondt. 1941. 1 omslag.

2. Archief van Gerard D’Hondt

2.1. Stukken van algemene aard

10. Lijfrenteboekjes. 1906-1918

pels.be © MMXIII | LOGIN klanten